Referenser

Vi har de senaste nitton åren skapat och utvecklat marknaden för ett energieffektivare Sverige. De senaste femton åren har våra medarbetare skapat och utvecklat projekt för 7 miljarder kronor som skapat över 6000 nya gröna årsarbeten!

Ett enkelt sätt att starta är en endagsutbildning i LivsCykelkostnadskalkylering (LCC) som även innehåller komponentavskrivning och LOU. De senaste åren harESM AB ca 250 deltagare från ca 50 olika organisationer.

Detaljerade refernsbeskrivningar och kontaktpersoner erbjuds till poteniella kunder. 

Exempel kommun:
Kommunen behövde hjälp att genomföra en kvalitetsrevision av ett driftavtal för att säkerställa att de inköpta tjänsterna levereras enligt avtal.

Exempel kommun:
Kommunen tog möjligheten att först starta med en djup förankring inför ett stort moderniseringsarbete och valde att utför en "Miljöstudie av energieffektiviseringspotentialen av ett fastighetsbestånd" som finansieras till 50% av Energimyndigheten

Exempel privat fastighetsbolag:
Definerar energikrav och uppföljning samt utbildar projektgruppen inför ett stort ombyggnadsprojekt i centrala Stockholm där man eftersträvar en minimal totalkostnad av både reinvesteringar, media- och driftkostnader.

Exempel kommun:
Politikerna i kommunen beställde en Pilotstudie för att få en bild över hur fastighetsbeståndet ser ut. Efter genomförd studie presenterades en projekt- och effektiviseringspotential som kommer ge 400 nya gröna årsarbeten.

Exempel kommunalt fastighetsbolag:
Tjänstemännen har en tydlig uppgift att spara 25% till 2025 och ville ha inspiration i vilka krav man kan ställa på sina entreprenörer och konsulter samt hur man själv kan organisera sig.

https://www.scribd.com/document/320050034/Referensbeskrivning-nr-1-Energitjansteprojekt-med-LCC-kalkylering-pdf
https://www.scribd.com/document/320050183/Referensbeskrivning-nr-2-Lokalforsorkningsprogram-pdf