Vår drivkraft

Vision
Vi är en exklusiv rådgivare som utvecklar våra kunders verksamhet för en lönsammare och grönare framtid med högre livskvalitet.

Mission
Vi erbjuder professionell rådgivning till fastighetsägare som vill vara långsiktigt lönsamma, effektiva och miljöorienterade samt vill utveckla sina beslutsprocesser i sin vardag.

Vår värdegrund
Vi drivs av att utveckla våra kunders verksamhet som ger synergieffekter och lösningar ur ett ”win-win” perspektiv. Vi gör det ur ett pedagogiskt, affärsmässigt, ansvarstagande och glädjefullt målfokus.

Våra kärnvärden
Vi väljer att arbeta med de fastighetsägare som värdesätter kunskapsorienterade beslutsprocesser i sin vardag . Våra kärnvärden består av att bygga kunskap och driva utveckling för att stärka:

  • Ekonomin genom livscykelkostandskalkyler, komponentavskrivning, finansieringsanalyser, kassaflödesanalyser mm.
  • Strukturer med processer, mallar och branschstandarder
  • Humankapitalet genom att utveckla organisationen
  • Träffsäkerheten genom erfarenhet och kunskap för att minimera risker i affärerna och projekten