Vi skapar en grönare och lönsammare framtid med högre livskvalitet tillsammans med Er!

Varje dag går det energi för ca 20 Mkr av skattemedel rakt upp i skorstenen till ingen nytta hos offentliga fastighetsägare. Pengar som kan användas för att modernisera ett fastighetsbestånd byggt för 50 år sedan. Genom att synliggöra dessa pengar kan vi omvandla slöseriet till investeringsmedel som behövs för att komma ikapp ett eftersatt underhåll där det ofta också finns arbetsmiljöproblem.
Dessutom skapar vi många nya lokala gröna arbetstillfällen som stärker Er konkurrensförmåga med omvärlden genom de projekt vi tillsammans skapar och genomför.

Lönsamma & gröna tjänster

Genom att erbjuda olika typer av tjänster skapar ESM möjligheterna för ett modernare fastighetsbestånd med en grönare och lönsammare framtid med högre livskvalitet.

Eftersom varje kund är unik finns det flera olika infallsvinklar på hur vi arbetar med våra kunders utmaningar. Tillvägagångs-sättet anpassas i dialog med varje kund.

ESM erbjuder flera typer av tjänster som är olika avancerade och några förutsätter att det finns både basinformation och grundkunskap innan de kan genomföras då de är svårare eller komplexa. 

Våra kunders utmaningar

Varje kund har sina unika utmaningar men generellt har de flesta utmaningar inom fyra område som upplevs som tuffa och som ESM anlitas för att hantera:

 1. Slöseri av pengar - varje dag går det pengar upp i skorstenen helt i onödan som kunde användas till modernisering. Enligt Sveriges kommuner och Landsting (SKL) slösas 7 miljarder kronor varje år på allt för höga energifakturor då offentliga fastigheter inte är optimerade.
 2. Stor risk för tekniska haverier eftersom den största andelen av Sveriges fastighetsbestånd är mer än 30 år gammalt och inte blivit moderniserat
 3. Arbetsmiljön är bristfällig/ dålig på flertalet platser då verksamheterna förändrats och de tekniska installationerna uppnått sin tekniska livslängd.
 4. Otydlig vision vilket skapar oengagerade medarbetare då drivkrafterna inte uppmuntras eller belönas

Tjänster & Samarbetspartners

Vi är rådgivare och tillsammans med noggrant utvalda samarbets-partners kan vi hjälpa fastighetsägare i hela fastighets-processen.

Vi arbetar alltid ur ett kortsiktigt och långsiktigt perspektiv och utvecklar riktiga projekt baserat på hörnstenarna:

 • Ekonomiskt kapital
 • Humankapital
 • Strukturkapital
 • Kärnvärdeskapital.


ESM AB har egna specialister och samarbetspartners inom:

 1. LCC-utbildning för tjänstemän
 2. LCC-utbildning för politiker
 3. Styrning av ett fastighetsbestånd för politiker
 4. Energirevision av fastighetsbeståndet
 5. Processkartläggning av hur projekt initieras tills de handlas upp idag
 6. Processkartläggning av hur projekt initieras tills de handlas upp då LCC kommer in i bilden
 7. Kartläggning av organisationens förmåga av att driva storskalig modernisering
 8. Lokalförsörjningsplan med tidsatt och budgeterad plan för fastighetsbeståndet
 9. Utredning av hur komponentavskrivningsmetoden praktiskt ska implementeras i organisationen
 10. Kartläggning av dagens organisation och förslag på organisation med roll- och arbetsbeskrivningar enligt Arbetsmiljöverkets AFS 2015:4
 11. Upphandlingssupport då LCC ska användas vid offentlig upphandling som utvärderingsmodell
 12. Förstudie av en fastighet för att få en helhetsbild av hur tillämpning av LCC och komponentavskrivning påverkar ett projekt
 13. Sammanställning av inneklimatkrav enligt lagstiftning och författningar
 14. Riskanalys av fastighetsbeståndet och dagens förvaltning
 15. Projektplan för modernisering av ett fastighetsbestånd
 16. Utbildning, uppstart och upphandling av EPC-projekt för en, flera eller alla fastigheterna i ett bestånd
 17. Generalkonsult för genomförande av storskalig modernisering
 18. Utbildning av driftsorganisationen i fastighetsförvaltning, rutiner, processer och verktyg
 19. Uppstart, kartläggning och upphandling av fastighetsdatabas
 20. Utredning och framtagande av SMARTA mål, vision och ägardirektiv för fastighetsförvaltningen
 21. Hyreskostnadsberäkning utifrån LCC och komponentavskrivning vid nybyggnation eller modernisering
 22. Förvaltningsavtal enligt ABFF
 23. Hyresavtal mha ABFF
 24. Statusbesiktning enligt ABFF
 25. Utbildning, uppstart och upphandling av ABFF-avtal
 26. Utbildning, uppstart och upphandling av service-avtal
 27. Att införa LCC i vardagen